FAQ

FAQ

Czy przed pierwszą wizytą muszę się jakoś przygotować ?

Na pierwszą wizytę u psychiatry warto przynieść: a ) kserokopie dokumentacji medycznej (jeśli posiadacie Państwo wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.). b ) listę aktualnie zażywanych leków( psychiatrycznych, a także innych m.in. internistycznych). c ) Dowód osobisty – niezbędny celem założenia dokumentacji medycznej.

Po co dowód osobisty na wizycie u lekarza ?

Dowód osobisty służy potwierdzeniu tożsamości oraz ustaleniu statusu ubezpieczenia w systemie elektronicznym EWUŚ. Osoba ubezpieczona ma prawo do wykupienia leków refundowanych. W przypadku braku ubezpieczenia leki wystawiane są z odpłatnością 100%.

Jak wygląda wizyta online ?

Odbywa się przez wideokomunikator preferowana forma – Skype. Pierwsza wizyta jest zawsze WIDEO. Zaczyna się od wylegitymowania i założenia dokumentacji. Następnie przeprowadzany jest wywiad lekarski i psychiatryczny. Kończy się wystawieniem e-recepty, skierowań, zaświadczeń, zwolnień zus zla jeżeli są zasadne.