Aktualności

Czy przed pierwszą wizytą muszę się jakoś przygotować ? Na pierwszą wizytę u psychiatry warto przynieść: a ) kserokopie dokumentacji medycznej (jeśli posiadacie Państwo wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.). b ) listę aktualnie zażywanych leków( psychiatrycznych, a także innych m.in. internistycznych). c ) Dowód osobisty...

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Piotr Matyja lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. z dnia 01.06.2021r. Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu: I. Postanowienia ogólne. § 1.Niniejszy...